KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT

CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6 LÝ DO ĐỂ BẠN CHỌN NGOẠI NGỮ KEC

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG
NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

GIỜ HỌC VUI NHỘN 
HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP PHONG PHÚ

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN CAO
với trình độ N2, N1 trở lên

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐA DẠNG
đáp ứng nguyện vọng của mọi học viên

HỌC TRỰC TIẾP
VỚI GIÁO VIÊN
NGƯỜI BẢN XỨ

TẠO TIỀN ĐỀ CHO
DU HỌC NHẬT BẢN

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NHẬT BẢN

THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG
TƯ DUY LOGIC

Không trực tiếp đưa ra đáp án mà khuyến khích học viên suy nghĩ thông qua các gợi ý, câu hỏi mở.

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
TEAMWORK

Luôn tổ chức các hoạt động theo nhóm để rèn luyện khả năng teamwork.

LUÔN ĐƯA RA
NHIỀU ĐÁP ÁN

Khuyến khích học viên đưa ra nhiều cách nói cho cùng một vấn đề, kích thích giới hạn của học viên.

ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ
ĐÀO TẠO CON NGƯỜI

Giờ học sinh động, hấp dẫn thông qua việc lồng ghép và giới thiệu những yếu tố văn hóa cũng như lối sống, suy nghĩ của người Nhật đến với học viên.

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ NGAY!