CÁC GIẤY TỜ, HỒ SƠ CẦN PHẢI CHUẨN BỊ CHO VIỆC DU HỌC

学生
HỌC VIÊN
1.       BẰNG TỐT NGHIỆP HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỦA BẬC HỌC GẦN NHẤT BẢN GỐC
2 BẢN COPY
2.       BẢNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA BẬC HỌC GẦN NHẤT BẢN GỐC
2 BẢN COPY
3.       GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC TIẾNG NHẬT (150 GIỜ HỌC) BẢN GỐC
4.       GIẤY CHỨNG NHẬN ĐANG LÀM VIỆC ( GHI RÕ CHỨC VỤ CÔNG VIỆC, ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY) BẢN  GỐC
5.       8 ẢNH 3×4 (CHỤP TRONG VÒNG 3 THÁNG TRỞ LẠI CÓ GHI TÊN SAU ẢNH)4 ẢNH  4,5 x 4,5 CHỤP NỀN TRẮNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ
6.       2 BẢN COPY HỘ CHIẾU
1 BẢN SCAN HỘ CHIẾU
COPY VÀ SCAN CẢ 2 MẶT
7.       GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỖ KÌ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT BẢN GỐC
8.       ĐƠN XIN NHẬP HỌC (VIẾT TAY THEO MẪU) BẢN GỐC
9.       LÝ DO DU HỌC (GHI RÕ TÌNH HÌNH HIỆN TẠI, MỤC ĐÍCH DU HỌC, ƯỚC MƠ TƯƠNG LAI…THỂ HIỆN QUYẾT TÂM DU HỌC CỦA BẢN THÂN) BẢN GỐC
10.   CHỨNG MINH THƯ 2 BẢN COPY
11.   GIẤY KHAI SINH 2 BẢN COPY
12.   SỔ HỘ KHẨU 2 BẢN COPY
ファイナンシャルスポンサー (Financial sponsor)
NGƯỜI BẢO LÃNH
1.       GIẤY BẢO LÃNH TÀI CHÍNH (VIẾT TAY THEO MẪU)
***GHI RÕ QUAN HỆ VỚI ỨNG VIÊN XIN HỌC, VÌ SAO PHẢI CHI TRẢ THAY, CÁCH THỨC CHI TRẢ…
BẢN GỐC
2.       BẢN CAM KẾT
***ỨNG VIÊN VÀ NGƯỜI BẢO LÃNH CÙNG KÝ TÊN
BẢN GỐC
3.       GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM
***2 TRIỆU YÊN TRỞ LÊN (500 TRIỆU)
BẢN GỐC
4.       GIẤY CHỨNG NHẬN ĐANG LÀM VIỆC
(GHI RÕ NGÀY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC, THỜI GIAN LÀM VIỆC, CHỨC VỤ. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY)
***NẾU LÀ TỰ KINH DOANH THÌ CẦN NỘP GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
BẢN GỐC
5.       GIẤY CHỨNG NHẬN THU NHẬP (DO CƠ QUAN ĐANG LÀM VIỆC CẤP)
***NẾU LÀ TỰ KINH DOANH: GIẤY CHỨNG NHẬN NỘP THUẾ (DO ĐỊA PHƯƠNG HOẶC CƠ QUAN NGƯỜI ĐÓ LÀM VIỆC CẤP)
BẢN GỐC
6.       CHỨNG MINH THƯ 2 BẢN COPY
7.       CHỨNG NHẬN QUAN HỆ THÂN NHÂN BẢN GỐC

***LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC GIẤY TỜ COPY ĐỀU PHẢI ĐƯỢC CÔNG CHỨNG