THỦ TỤC DỊCH VỤ CỦA KEC THỜI GIAN KHAI GIẢNG VÀ HOÀN THÀNH CÁC THỦ TỤC
THÁNG 4 THÁNG 7 THÁNG 10 THÁNG 1
XÁC ĐỊNH TRƯỜNG ĐỂ DU HỌC THẢO LUẬN VỀ DU HỌC

GIỚI THIỆU TRƯỜNG TIẾNG
HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ GỬI ĐƠN XIN HỌC / HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

THÁNG 7 THÁNG 8 THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 7
DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG CÁC GIẤY TỜ CẦN CHO VIỆC DU HỌC NHƯ “ĐƠN XIN THEO HỌC, ẢNH, BẰNG TỐT NGHIỆP- BẢNG ĐIỂM CẤP HỌC CAO NHẤT, CHỨNG NHẬN HỌC ĐỦ 150 GIỜ HỌC TIẾNG NHẬT, BẰNG THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N5 TRỞ LÊN,  CHỨNG MINH THU NHẬP NGƯỜI BẢO LÃNH, CHỨNG MINH MỞ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG, CHỨNG MINH QUAN HỆ CỦA NGƯỜI ĐI DU HỌC VÀ NGƯỜI BẢO LÃNH”, V.V..

GỬI TỚI TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TẤT CẢ CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT, PHÍ XÉT HỒ SƠ XIN THEO HỌC

THEO DÕI QUÁ TRÌNH LÀM HỒ SƠ DU HỌC, HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐIỀN HỒ SƠ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC TIẾNG NHẬT (TRƯỜNG HỢP HỌC TẠI KEC)
HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN LÀM THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN MỞ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG
HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN THU NHẬP NGƯỜI BẢO LÃNH
DỊCH CÔNG CHỨNG HỒ SƠ DU HỌC
HỖ TRỢ GỬI PHÍ XÉT HỒ SƠ DU HỌC QUA TRƯỜNG BÊN NHẬT
THÁNG 8 THÁNG 10 THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 7 THÁNG 8
TRƯỜNG NHẬT NGỮ  XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐẠI DIỆN CHO HỌC VIÊN LIÊN LẠC VỚI TRƯỜNG BÊN NHẬT THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG 8 THÁNG 9
GỬI HỒ SƠ XIN LÊN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH NHẬT BẢN ĐỂ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN TƯ CÁCH LƯU TRÚ (COE) HỖ TRỢ LÀM HỒ SƠ ĐỂ ĐẬU TƯ CÁCH LƯU TRÚ(COE) CUỐI THÁNG 11 CUỐI THÁNG 3 CUỐI THÁNG 5 CUỐI THÁNG 9
SAU KHI XEM XÉT HỒ SƠ, CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH SẼ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TƯ CÁCH LƯU TRÚ THÁNG 12 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 5 THÁNG 5 THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 11
 TRƯỜNG BÊN NHẬT GỬI BIẾU PHÍ CẦN ĐÓNG CHO VIỆC DU HỌC ( PHÍ NHẬP HỌC, HỌC PHÍ 1 NĂM, PHÍ GIÁO TRÍNH, PHÍ KÍ TÚC XÁ, V.V..) HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN QUA TRƯỜNG BÊN NHẬT CUỐI THÁNG 2 CUỐI THÁNG 5 CUỐI THÁNG 8 CUỐI THÁNG 11
CHUYỂN TIỀN CHO TRƯỜNG BÊN NHẬT ( PHÍ NHẬP HỌC, HỌC PHÍ 1 NĂM, PHÍ GIÁO TRÍNH, PHÍ KÍ TÚC XÁ, V.V..) ĐẦU THÁNG 3 ĐẦU THÁNG 6 ĐẦU THÁNG 9 ĐÀU THÁNG 12
 SAU KHI TRƯỜNG BÊN NHẬT NHẬN ĐƯỢC TIỀN SẼ TIẾN HÀNH CẤP GIẤY NHẬP HỌC CÙNG VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN TƯ CÁCH LƯU TRÚ (COE)  XIN VISA GIỮA THÁNG 3 GIỮA THÁNG 6 GIỮA THÁNG 9 GIỮA THÁNG 12
ĐEM CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐẾN ĐẠI SỨ QUÁN (LÃNH SỰ QUÁN) NHẬT BÀN ĐỂ XIN VISA GIỮA THÁNG 3 GIỮA THÁNG 6 GIỮA THÁNG 9 GIỮA THÁNG 12
BAY ĐẾN NHẬTHỌC TẬP TẠI NHẬT CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO CUỘC SỐNG BÊN NHẬT
HỖ TRỢ LIÊN LẠC VỚI PHÍA NHẬT VỀ THỦ TỤC ĐƯA ĐÓN TẠI SÂN BAY HOẶC TÌM HIỂU GIAO THÔNG TỪ SÂN BAY TỚI TRƯỜNG
THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CUỘC SỐNG BÊN NHẬT
ĐẦU THÁNG 4 ĐẦU THÁNG 7 ĐẦU THÁNG 10 ĐÀU THÁNG 1