(028) 2253 1597 – 0911 627 117 kecjapanese@gmail.com

Trần Thị Minh Thư

Tôi tên là Trần Thị Minh Thư. Tốt nghiệp trường đại học kinh tế Tp. HCM.
và tốt nghiệp khoa tiếng nhật ngắn hạn ở ĐH Takushoku Nhật Bản.
Với hơn 2 năm trải nghiệm cuộc sống ở Nhật, tôi rất thích tính cách và cách làm việc của người Nhật.

Tôi hy vọng sẽ truyền đạt được những gì mình học được đến học viên của mình. Đồng thời, với mức sống hối hả hiện nay, các em có quá nhiều áp lực từ nhà trường và phụ huynh. Tôi đang cố gắng tạo không khí tươi vui trong lớp học để các e có thể thoải mái học, hiểu, và ứng dụng bài ngay trên lớp mà không tạo thêm gánh nặng cho các em.
よろしくお願いいたします。