Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 25 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0941 627 117
Email: kecjapanese@gmail.com