Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 6 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0911 627 117
Email: nhuthuykec@gmail.com

Hình ảnh Google Map